Postup pre pridelenie kódu pokladnice e-kasa:

- prihlásite sa na stránku: www.financnasprava.sk

- v časti "osobná internetová zóna" kliknete na "Katalóg formulárov"

- v katalógu rozkliknete "Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient", následne "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" a potom kliknete na ikonku v pravej časti.

- otvorí sa vám nové okno "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient"

- tento formulár vyplníte

- v sekcii "Žiadam o" kliknete na voľbu "pridelenie kódu ORP"

- v spodnej časti odporúčame nezačiarknúť žiadnu z volieb "Ukončiť prevádzku ... ERP"

- žiadosť treba korektne odoslať. Finančnej správe môže pridelenie kódu trvať niekoľko dní.

- overenie pridelenia kódu urobíte kliknutím na "eKasa" v "Osobná internetová zóna" na stránke www.financnasprava.sk

- otvorí sa vám nové okno "E-kasa zóna"

- kliknete na "Pokladnice e-kasa klient" a zobrazí sa vám "Prehľad pokladníc e-kasa klient". Tu uvidíte všeky svoje pokladnice, ktoré majú pridelený "Kód pokladnice"

- ak tu už máte nejakú pokladnicu, je potrebné podať žiadosť o autentifikačné údaje, v sekcii "Žiadosti o nové autentifikačné údaje" a následne "Nové autentifikačné údaje"

- v zozname "Kód pokladnice" vyberiete kód pokladnice, ktorú chcete sprevádzkovať a vyplníte heslo (je nutné si ho zapamätať alebo zapísať, bez hesla nebude možné pokladnicu sprevádzkovať)

- vygenerovanie údajov môže trvať niekoľko hodín

- v sekcii "Autentifikačné údaje" treba stiahnuť autentifikačný a aj identifikačný xml súbor a uložiť ich na USB kľúč


- tieto súbory prinesiete, keď k nám prídete realizovať upgrade alebo spravádzkovať novú pokladnicu (jeden súbor sa volá "authdata_..." a druhý "identitydata_..."

- každému zákazníkovi pridelíme termín kedy príde (budeme kontaktovať telefonicky alebo sms správou), tento termín je potrebné dodržať.


odkaz na návod od finančnej správy